Leden 2011

Původní My Scene parta

31. ledna 2011 v 9:11 Pics
Původní My Scene parta
Thanks to Tscene

MyScenes #71

30. ledna 2011 v 8:50 MY GALLERY
Fotografované MyScenky: Fashion Boutique Kennedy & Perfume Party Delancey


Věk sběratelů

29. ledna 2011 v 6:57 Ty a MyScene
Nikdy není pozdě začít se sbíráním MyScenek. Ať si každý říká co chce. Když se nám líbí, není proč se nechat ostatními ovlivňovat!
Live (Žít) - Jennifer Marks

24. ledna 2011 v 8:53
Ráno jsem vstala ze špatné strany postele
Měla bych zůstat a snít
A nechat hřejivé myšlenky míhat se mi v hlavě

Moje snídaně vítězů je studená pizza
A studený šálek čaje
A ještě studenější sprcha

Jsem pozdě v práci
Yeah, můj šéf je naštvaný
Jak víš, honí mě, ale změnit mě nemůže

Chystám se žít jako bych uměla létat
Chystám se smát až k slzám
Chystám se žít jako by mi peníze padaly z nebe
Chystám se žít bez smutku
Chystám se dát všechno, co jsem dostala
Chystám se žít jako by mělo to nejlepší ještě přijít

Kontrola reality: mám zpoždění s nájemným
Myslela jsem, že budeme v pohodě, ale ty říkáš:
"Sorry, baby, jsme přes"

Pro teď ahoj
Proč na chvíli nezůstaneš?
Skopni boty, protože já se nechystám zpívat smutně

Chystám se žít jako bych uměla létat
Chystám se smát až k slzám
Chystám se žít jako by mi peníze padaly z nebe
Chystám se žít bez smutku
Chystám se dát všechno, co jsem dostala
Chystám se žít jako by mělo to nejlepší ještě přijít

Ne, chystám se držet při smíchu
Ne, to nejlepší se teprve stane
To nejlepší, to nejlepší přece přichází

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah

Chystám se žít jako bych uměla létat
Chystám se smát až k slzám
Chystám se žít jako by mi peníze padaly z nebe
Chystám se žít bez smutku
Chystám se dát všechno, co jsem dostala
Chystám se žít jako by mělo to nejlepší ještě přijít


Překlad © wyscene.blog.cz 

Live - Jennifer Marks

24. ledna 2011 v 8:50
Woke up this mornin' on the wrong side of the bed
I should've stayed and dreamed
And let warm and fuzzy thoughts feel my head

My breakfast of champions is a cold pizza
And a cold cup of coffee
And and even colder shower

I'm late for work
Yeah, my boss is a jerk
You know he drives me crazy but it won't change me

I'm gonna live like I can fly
I'm gonna laugh until I cry
I'm gonna live like I've got money fallin' from the sky
I'm gonna live with no regret
I'm gonna give all that I get
I'm gonna live as if the best is gonna happen

Reality check: my rent is overdue
I thought we had a good thing but now you say:
"Sorry, baby, we're through"

Hello, to Now
Why don't you stay for a while?
Kick off your shoes 'cause I'm not gonna sing the blues

I'm gonna live like I can fly
I'm gonna laugh until I cry
I'm gonna live like I've got money fallin' from the sky
I'm gonna live with no regret
I'm gonna give all that I get
I'm gonna live as if the best is gonna happen

No, I'm gonna keep on laughin'
No, the best is gonna happen
The best, the best is yet to come

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah

I'm gonna live like I can fly
I'm gonna laugh until I cry
I'm gonna live like I've got money fallin' from the sky
I'm gonna live with no regret
I'm gonna give all that I get
I'm gonna live as if the best is gonna happen


Přepsáno © wyscene.blog.cz 

MyScenes #70

21. ledna 2011 v 6:38 MY GALLERY
Fotografovaná MyScenka: Fashion Boutique Kennedy


© 2007-2017 WyScene.blog.cz | wyscene@seznam.cz
.