Listopad 2010

MyScenes #66

30. listopadu 2010 v 8:05 MY GALLERY
Fotografovaná MyScenka: Juicy Bling Bikini Chelsea


Avatary #62

29. listopadu 2010 v 8:04 Avatary
Pop Diva
Pop Diva
Pop Diva
Pop Diva
Pop Diva
Pop Diva

Feel Like LA - Leslie Mills

25. listopadu 2010 v 8:19
I feel like LA like a bright sunny day
A rock out on the edge of the ocean
Here with my friends
Having fun while I spend an afternoon running in motion

I'm feeling so fine, like a Hollywood sun
Get out, enjoy the beautiful weather
When I think of us and our plans to get stuff
There's nothing like what we give each other

I feel like LA
I feel like, like

I feel like LA
If anything can happen for you and me
I feel like LA

Oh, oh, oh, oh

I feel like LA things are going my way
Like skipping pebbles along water
The peppermint sky's looking pretty, alright
So glad to know that we have each other

I feel like, like

I feel like LA
If anything can happen for you and me
I feel like LA

Oh, oh, oh, oh

I feel like LA
Dreaming is so easy when you believe
I feel like LA

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

I feel like, feel like
Oh, oh, oh, oh
Feel like LA
Feel like

I feel like LA
If anything can happen for you and me
I feel like LA
Dreaming is so easy when you believe
I feel like LA
If anything can happen for you and me
I feel like LA

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

I feel like, feel like
Oh, oh, oh, oh
I feel like, feel like
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh


Přepsáno © wyscene.blog.cz

Feel Like LA (Cítím se jako hvězda LA) - Leslie Mills

25. listopadu 2010 v 8:17
Cítím se jako hvězda LA, jako jasný slunečný den
Viklající se na okraji oceánu
Tady s mými přátely
Mám zábavu, zatímco strávím odpoledne v pohybu

Cítím se fajn, jako slunce Hollywoodu
Uniknout, vychutnat si krásné počasí
Když myslím na nás a naše plány
Není tu nic, co dát tomu druhému

Cítím se jako hvězda LA
Cítím se jako, jako

Cítím se jako hvězda LA
Jestli se může něco stát mně a tobě
Cítím se jako hvězda LA

Oh, oh, oh, oh

Cítím se jako hvězda LA, věci jdou podle mě
Jako skákání oblázků po hladině
Mentolové nebe vypadá hezky, v pořádku
Jsem ráda, že máme jeden druhého

Cítím se jako, jako

Cítím se jako hvězda LA
Jestli se může něco stát mně a tobě
Cítím se jako hvězda LA

Oh, oh, oh, oh

Cítím se jako hvězda LA
Snění je lehčí když věříš
Cítím se jako hvězda LA

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Cítím se jako, cítím se jako
Oh, oh, oh, oh
Cítím se jako hvězda LA
Cítím se jako

Cítím se jako hvězda LA
Jestli se může něco stát mně a tobě
Cítím se jako hvězda LA
Snění je lehčí když věříš
Cítím se jako hvězda LA
Jestli se může něco stát mně a tobě
Cítím se jako hvězda LA

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Cítím se jako, cítím se jako
Oh, oh, oh, oh
Cítím se jako, cítím se jako
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh


Překlad © wyscene.blog.cz

MyScenes #65

24. listopadu 2010 v 6:45 MY GALLERY
Fotografovaná MyScenka: Snow Glam Westley


Playground - Andrea Remanda

23. listopadu 2010 v 16:05
Look around me and I know it's okay
'Cause my friends are there
We don't worry about what others say
'Cause they don't have what we share

We laugh and we cry
We have fun doing things that we like
And you know that sometimes we go a little crazy

Here with my girls, I'm on top of the world
If nothing can stop us, we'll always stay together
Chillin' some music, a ride out of town
Yes, we know where to go, what's around
This is our playground

(We all know that guys will come and go)
But our friendship stays (our friendship stays)
When I'm down you're always on the phone
And you know just what to say

Meet you there, you know where
Let's go shop and have a drink to our heir
Play our song, come on and get a little crazy

Here with my girls, I'm on top of the world
If nothing can stop us, we'll always stay together
Chillin' some music, a ride out of town
Yes, we know where to go, what's around

Here with my girls
If nothing can stop us, we'll always stay together
Chillin' some music, a ride out of town
Yes, we know where to go, what's around
This is our playground


Přepsáno © wyscene.blog.cz

Playground (Hřiště) - Andrea Remanda

23. listopadu 2010 v 9:09
Podívám se okolo a vím, že je vše ok
Protože mí přátelé jsou tady
Nestaráme se o to, co říkají ostatní
Protože oni nemají o co se s námi podělit

Smějeme se a pláčeme
Bavíme se děláním věcí, které máme rády
A víš, že jsme občas trochu praštěné

S mými holkami jsem na vrcholku světa
Jestli nás nic nezastaví, navždy zůstaneme spolu
Poslouchat hudbu, vyjet pryč z města
Jo, my víme, kam jít, co je okolo
Je to naše hřiště

(My všechny víme, že kluci budou přicházet a odcházet)
Ale naše přátelství zůstane
Když jsem smutná, ty vždycky jsi na telefonu
A víš, co právě říct

Setkáme se tam, ty víš kde
Pojďme nakupovat a dát si drink
Pustíme si náš song, pojďme bláznit

S mými holkami jsem na vrcholku světa
Jestli nás nic nezastaví, navždy zůstaneme spolu
Poslouchat hudbu, vyjet pryč z města
Jo, my víme, kam jít, co je okolo

S mými holkami
Jestli nás nic nezastaví, navždy zůstaneme spolu
Poslouchat hudbu, vyjet pryč z města
Jo, my víme, kam jít, co je okolo
Je to naše hřiště


Překlad © wyscene.blog.cz

Nia Act 4

22. listopadu 2010 v 8:42 III. série


Wallpapers #21

18. listopadu 2010 v 7:54 Wallpapery
1024x768              1024x768              1024x768              1024x768
1280x1024            1280x1024            1280x1024            1280x1024
© wyscene.blog.cz
© 2007-2017 WyScene.blog.cz | wyscene@seznam.cz
.